Man Zahere Nistiyo Hasti Danam Ahmad Shamloo

من ظاهر نیستی و هستی دانم...

    متن آهنگ من ظاهر نیستی و هستی دانم... از احمد شاملو

    منظاهرنیستی و هستیدانم

    منباطنهرفراز و پستیدانم

    با این هـمه از دانش خود شرمم باد

    گـرمرتبه ایورایمستیدانمDownload Man Zahere Nistiyo Hasti Danam Ahmad Shamloo