Dar In Bonbast Dariush

در این بن بست

  متن آهنگ در این بن بست از داریوش

  دهانت را می‌بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم
  دلت را می‌پویند مبادا شعله‌ای در آن نهان باشد
  دهانت را می‌بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم
  دلت را می‌پویند مبادا شعله‌ای در آن نهان باشد
  روزگار غریبی‌ست نازنین روزگار غریبی‌ست نازنین
  و عشق را کنار تیرک راهبند تازیانه می‌زنند
  عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد
  شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد
  روزگار غریبی‌ست نازنین روزگار غریبیست نازنین
  و در این بن‌بست کج و پیچ سرما
  آتش را به سوخت‌وار سرود و شعر فروزان می‌دارند
  به اندیشیدن خطر مکن روزگار غریبی‌ست
  آن که بر در می‌کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است
  نور را در پستوی خانه نهان باید کرد
  دهانت را می‌بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم
  دلت را می‌پویند مبادا شعله‌ای بر آن نهان باشد
  دهانت را می‌بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم
  دلت را می‌پویند مبادا شعله‌ای بر آن نهان باشد
  روزگار غریبی‌ست نازنین روزگار غریبی‌ست نازنین
  نور را در پستوی خانه نهان باید کرد
  عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد
  آنک قصابانند بر گذرگاهها مستقر
  با کنده و ساتوری خون آلود
  و تبسم را بر لبها جراحی می‌کنند و ترانه را بر دهان
  کباب قناری بر آتش سوسن و یاس
  شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد
  ابلیس پیروز مست
  سور عزای ما را بر سفره نشسته است
  خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد
  خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد
  خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد
  خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد
  خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد
  خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد

  ترانه سرا : احمد شاملو
 • Poet : ShamlooDownload Dar In Bonbast Dariush