Beman Madar Dariush

بمان مادر

  متن آهنگ بمان مادر از داریوش

  لنگر می‌زند بر شیشه‌ها سرپنجه باران
  نسیم سرد می‌خندد به غوغای خیابانها
  دهان كوچه پر خون می‌شود از مشت خمپاره
  فشار درد می‌دوزد لبانش را به دندانها
  زمین گرم است از باران خون امروز
  زمین از اشك خون‌آلوده خورشید سیراب است
  ببین آن گوش از بُن كنده را در موج خون مادر
  كه همچون لاله از لالای نرم جوی در خواب است
  بمان مادر بمان در خانه خاموش خود مادر
  كه باران بلا می‌باردت از آسمان بر سر
  بمان مادر بمان در خانه خاموش خود مادر
  كه باران بلا می‌باردت از آسمان بر سر
  در ماتم‌سرای خویش را بر هیچكس مگشا
  كه مهمانی بغیر از مرگ را بر در نخواهی دید
  بمان مادر بمان در خانه خاموش خود مادر
  زمین گرم است از باران بی‌پایان خون امروز
  ولی دلهای خونین جامگان در سینه‌ها سرد است
  مبند امروز چشم منتظر بر حلقه این در
  كه قلب آهنین حلقه هم آكنده از درد است
  بمان مادر بمان در خانه خاموش خود مادر
  كه باران بلا می‌باردت از آسمان بر سر
  نگاه خیره را از سنگفرش كوچه‌ها بردار
  كه اكنون برق خون می‌تابد از آیینه خورشید
  دوچشم منتظر را تا به كی بر آستان خانه می‌دوزی
  تو دیگر سایه فرزند را بر در نخواهی دید
  نخـواهی دید نخـواهی دید
  بمان مادر بمان در خانه خاموش خود مادر
  كه باران بلا می‌باردت از آسمان بر سر
  ببین آن مغز خون‌آلوده را آن پاره دل را
  كه در زیر قدمها می‌تپد بی هیچ فریادی
  سكوتی تلخ در رگهای سردش زهر می‌ریزد
  بدو با طعنه می‌گوید كه بعد از مرگ آزادی
  زمین می‌جوشد از خون زیر این خورشید عالم سوز
  بمان مادر بمان در خانه خاموش خود امروز
  زمین گرم است از باران بی‌پایان خون امروز
  ولی دلهای خونین جامگان در سینه‌ها سرد است
  مبند امروز چشم منتظر بر حلقه این در
  كه قلب آهنین حلقه هم آكنده از درد است
  بمان مادر بمان در خانه خاموش خود مادر
  كه باران بلا می‌باردت از آسمان بر سر
  نگاه خیره را از سنگفرش كوچه‌ها بردار
  كه اكنون برق خون می‌تابد از آیینه خورشید
  دوچشم منتظر را تا به كی بر آستان خانه می‌دوزی
  تو دیگر سایه فرزند را بر در نخواهی دید
  نخـواهی دید نخـواهی دید
  بمان مادر بمان در خانه خاموش خود مادر
  كه باران بلا می‌باردت از آسمان بر سر
  بمان مادر بمان در خانه خاموش خود مادر
 • Composer : Babak Afshar
 • Arranger : احمد پاداشDownload Beman Madar Dariush