Dar Miane Jan (Vang Vang) Mohsen Namjoo

در میان جان (ونگ ونگ)

  متن آهنگ در میان جان (ونگ ونگ) از محسن نامجو

  ای در میان جانــمو جـــان از تو بی خبر
  از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر

  جویـــندگان گوهــر دریای حسن تو
  در وادی یقین و گمان از تو بی خبر

  شب مست یار بودم و در های های او
  حیران آن جمال خوش و شیوه های او

  در گوش ها فتاده نهایات بی خوشی
  در گوشـــها فتاده صــریر صــــــدای او

  شرح و بیان خود چکنم زان که تا ابد
  شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر

  جویـــندگان گوهــر دریای حسن تو
  در وادی یقین و گمان از تو بی خبر

  هی هی هی ههییییییییی
  هی هی هیی ههیییییییی

  (افکتهای صوتی حنجره!)


  ای در میان جانــمو جـــان از تو بی خبر
  از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبرDownload Dar Miane Jan (Vang Vang) Mohsen Namjoo