Dela Didi Mohsen Namjoo

دلا دیدی

  متن آهنگ دلا دیدی از محسن نامجو

  دلا دیدی که خورشید از شب سرد
  چو آتش سر ز خاکستر بر آورد
  زمین و آسمان، گلرنگ و گلگون
  جهان دشت شقایق گشت ازین خون
  نگر تا این شب خونین سحر کرد
  چه خنجرها که از دل‌ها گذر کرد

  نگر تا این شب خونین سحر کرد
  نگر تا این شب خونین سحر کرد
  چه خنجرها که از دل‌ها گذر کرد
  چه خنجرها که از دل‌ها گذر کرد
  ز هر خونِ دلی، سروی قد افراشت
  ز هر خونِ دلی، سروی قد افراشت
  به هر سروی، تذروی نغمه برداشت
  به هر سروی، تذروی نغمه برداشت

  دلا دیدی که خورشید از شب سرد
  چو آتش سر ز خاکستر بر آورد
  زمین و آسمان گلرنگ و گلگون
  زمین و آسمان گلرنگ و گلگون
  جهان دشت شقایق گشت ازین خون

  نگر تا این شب خونین سحر کرد
  نگر تا این شب خونین سحر کرد
  چه خنجرها که از دل‌ها گذر کرد
  چه خنجرها که از دل‌ها گذر کرد
  ز هر خونِ دلی، سروی قد افراشت
  ز هر خونِ دلی، سروی قد افراشت
  به هر سروی، تذروی نغمه برداشت
  به هر سروی، تذروی نغمه برداشت
  صدای خون در آواز تذرو است
  دلا این یادگار خون سرو است
  دلا این یادگار خون سرو است
  دلا این یادگار خون سرو استDownload Dela Didi Mohsen Namjoo