Bahr E Daman (ravayat 3)ravi Ham Navazi Balaban Alireza Ghorbani

بحردمان (روایت سوم) راوی،هم نوازی بالابان

  متن آهنگ بحردمان (روایت سوم) راوی،هم نوازی بالابان از علیرضا قربانی

  یکی بنده‌ام با تنی پرگناه
  به پیش خداوند خورشید و ماه

  به بد مهری من روانم مسوز
  به من باز بخش و دلم برفروز

  ستاره شب تیره یار منست
  من آنم که دریا کنار منست

  همیشه دلم در غم مهر اوست
  شب و روزم اندیشه‌ی چهر اوست

  کجا آن همه بند و پیوند ما
  کجا آن همه عهد و سوگند ما

  کجا آن همه روز کردن به شب
  دل و دیده گریان و خندان دو لب

  کنون شاد گشتم به آواز تو
  بدین خوب گفتار با ناز تو

  چو از ابر بینم همی باد و نم
  ندانم که نرگس چرا شد دژم

  شود روز چون چشمه روشن شود
  جهان چون نگین بدخشان شودDownload Bahr E Daman (ravayat 3)ravi Ham Navazi Balaban Alireza Ghorbani