Boom Baba Boom Ba By Fereydoon Farrokhzad Fereydoon Farrokhzad

بوم با با بوم با

  متن آهنگ بوم با با بوم با از فریدون فرخزاد

  بوم بابا بوم بام ، بابی بابا ، بوم بام
  بابی بابا بوم بام ، بی بابا بو با با با..
  بوم بابا بوم بام ، بابی بابا ، بوم بام
  بابی بابا بوم بام بام
  *
  تا از آشیانه ، سویت پر بگیرم
  از بندم رها ساز ، تا از غم نمیرم

  این آواز غم هاست بر روی ِ لب ِ من
  یا آوازی تنهاست همگامِ شب ِ من

  به تمنای سخن تو ، سوی ِ تو می آیم به رَهَت باز
  این چه سخن باشد که شکوفَد در دل ِ هر آواز

  *
  بوم بابا بوم بام ، بابی بابا ، بوم بام
  بابی بابا بوم بام ، بابی بی با بو با بام
  بوم بابا بوم بام ، بابی بابا ، بوم بام
  بابی بابا بوم بام بام بام بام
  *
  تا از آشیانه ، سویت پر بگیرم
  از بندم رها ساز ، تا از غم نمیرم

  این آواز غم هاست بر روی ِ لب ِ من
  یا آوازی تنهاست همگامِ شب ِ من

  به تمنای سخن تو ، سوی ِ تو می آیم به رَهَت باز
  این چه سخن باشد که شکوفَد در دل ِ هر آواز

  *
  بوم بابا بوم بام ، بابی بابا ، بوم بام
  بابی بابا بوم بام ، بابی بی با بو با بام
  بوم بابا بوم بام ، بابی بابا ، بوم بام
  بابی بابا بوم بام بام بام بام
  *
  بوم بابا بوم بام ، بابی بابا ، بوم بام
  بابی بابا بوم بام ، بابی بی با بو با بام
  بوم بابا بوم بام ، بابی بابا ، بوم بام
  بابی بابا بوم بام بام بام بام
  *
  تا از آشیانه ، سویت پر بگیرم
  از بندم رها ساز ، تا از غم نمیرم

  این آواز غم هاست بر روی ِ لب ِ من
  یا آوازی تنهاست همگامِ شب ِ من

  به تمنای سخن تو ، سوی ِ تو می آیم به رَهَت باز
  این چه سخن باشد که شکوفَد در دل ِ هر آواز

  *
  بوم بابا بوم بام ، بابی بابا ، بوم بام
  بابی بابا بوم بام ، بابی بی با بو با بام
  بوم بابا بوم بام ، بابی بابا ، بوم بام
  بابی بابا بوم بام بام بام بامDownload Boom Baba Boom Ba By Fereydoon Farrokhzad Fereydoon Farrokhzad