Goleh Maryam By Giti Pashayee Giti Pashayee

گل مریم

  متن آهنگ گل مریم از گیتی پاشایی

  گل مریم
  گل مریم سر راه تو پرپر کردم
  ندانستم قسمهای تو باور کردم
  به یادم
  به یادم آمد آن شب در سکوت صحرا
  تو بودی و من و مهتاب و عطر گلها
  رها بود ز غمها دل ما
  رفتی و شد فنا آن رویا
  در دلم شد بی تو هنگامه بر پا
  در انتظارت عمرم هدر شد
  نفرین بر این دنیا
  گل مریم سر راه تو پرپر کردم
  ندانستم قسمهای تو باور کردم
  گل مریم
  گل مریم سر راه تو پرپر کردم
  ندانستم قسمهای تو باور کردم
  به یادم
  به یادم آمد آن شب در سکوت صحرا
  تو بودی و من و مهتاب و عطر گلها
  رها بود ز غمها دل ما
  رفتی و شد فنا آن رویا
  در دلم شد بی تو هنگامه بر پا
  در انتظارت عمرم هدر شد
  نفرین بر این دنیا
  گل مریم سر راه تو پرپر کردم
  ندانستم قسمهای تو باور کردمDownload Goleh Maryam By Giti Pashayee Giti Pashayee