Iran Iran Essi

ایران ایران

  متن آهنگ ایران ایران از اسی

  یک وجب از کویرشو به همه دنیا نمی دم

  یک قطره آب خزرو ، به صدتا دریا نمی دم

  این همه آسمون خراش، ارزونی دهکده هاش

  یک خونه کاهگلی شو به قصر شاها نمی دم

  ایران، ایران،ازدل و از جان می خونم این شعرو برات ایران، ایران

  ایران، ایران،ازدل و از جان می خونم این شعرو برات ایران، ایران

  هیچ جا تو دنیا خونه من نیست

  جز خاک ایران هیچ جا وطن نیست

  هرجا که باشم ،هرجا که هستم

  من خاک ایرانو می پرستم

  ایران، ایران،ازدل و از جان می خونم این شعرو برات ایران، ایران

  ایران، ایران،ازدل و از جان می خونم این شعرو برات ایران، ایران

  هرجا که زندگی کنم((ایران،ایران،ایران))

  حس وطن تو جونمه ((ایران،ایران،ایران))

  چیکار کنم ایرونیم ،عشق وطن تو خونمه

  پوستمه، استخونمه ، پوستمه ،استخونمه

  ایران، ایران،ازدل و از جان می خونم این شعرو برات ایران، ایران

  ایران، ایران،ازدل و از جان می خونم این شعرو برات ایران، ایران

  یک وجب از کویرشو به همه دنیا نمی دم

  یک قطره آب خزرو به صدتا دریا نمی دم

  ایران، ایران،ازدل و از جان می خونم این شعرو برات ایران، ایران

  ایران، ایران،ازدل و از جان می خونم این شعرو برات ایران، ایران

  ترانه سرا : فرشید امین
 • Composer : فرشید امین
 • Arranger : Amir Badakhsh
 • Poet : فرشید امینDownload Iran Iran Essi