Mikhakeh Noghreee (Feat. Fereydoon Farrokhzad) Nooshafarin

میخک نقره ای (با فریدون فرخزاد)

  متن آهنگ میخک نقره ای (با فریدون فرخزاد) از نوش آفرین

  [فریدون فرّخزاد]
  سکوت شبانه
  میشکنه با آواز من می خونم

  [نوش آفرین]
  پرنده ام
  یک پرنده
  آوازمه پرواز من می دونم

  [فریدون فرّخزاد]
  می خونم
  منم من
  یک عاشق آوازه خون
  یه کولی

  [نوش آفرین]
  با قلبم می خونم
  با هر غریبی همزبون می مونم

  [فریدون فرّخزاد]
  من می خونم آواز من عشقه منه
  مثله عشق پرنده ای به پرواز
  صدام چه خوب چه بد صدا بهانه س
  حرف می زنه آوازه خون نه آواز

  می خونم، می خونم
  مثله یه بچّه پرشورم
  می رقصم

  [نوش آفرین]
  آزادم
  من آزاد

  [فریدون فرّخزاد]
  من سبکتر از بارونم
  همچون باد
  می خندم تو قلبم
  جوونم

  [نوش آفرین]
  ای تو مثل من
  ای عاشق با من باش

  [نوش آفرین]
  با من باش ما همه مهمونیم
  پا به پا بیا برقصیم بخونیم

  من می خونم آواز من عشقه منه
  مثله عشق پرنده ای به پرواز
  صدام چه خوب چه بد صدا بهانه س
  از احساس آوازه خون لبریزه نه آواز

  [نوش آفرین]
  می خونم
  می خونم
  آوازه خون عاشقم تا زنده ام

  [فریدون فرّخزاد]
  تا عاشق می خونم
  آواز پره تو خونم می دونم
  شب من شب من

  [نوش آفرین]
  همین شب قشنگیه که با هم

  [فریدون فرّخزاد]
  می خندیم، می خونیم

  [نوش آفرین]
  تو چشم هم مهربونی می دونیم

  [فریدون فرّخزاد]
  من می خونم آوازه من عشقه منه
  مثله عشق پرنده ای به پرواز
  صدام چه خوب چه بد صدا بهانه س
  از احساس آوازه خون لبریزه نه آواز

  [همخوانی]
  سکوت شبانه
  میشکنه با آواز من می خونم
  پرنده ام
  یک پرنده
  آوازمه پرواز من می دونم

  سکوت شبانه
  میشکنه با آواز من می خونم
  پرنده ام
  یک پرنده
  آوازمه پرواز من می دونم

  سکوت شبانه
  میشکنه با آواز من می خونم
  پرنده ام
  یک پرنده
  آوازمه پرواز من می دونم
Download Mikhakeh Noghreee (Feat. Fereydoon Farrokhzad) Nooshafarin