Oujeh Parvaz By Giti Pashayee Giti Pashayee

اوج پرواز

  متن آهنگ اوج پرواز از گیتی پاشایی

  ای خوب ای نازنین
  ای شادی آفرین
  با تو من بهترین
  بی تو تلخ و غمگین
  تو شور آوازی
  اوج هر پروازی
  دریاب این تنها را
  تو حمد همرازی
  ای عشق شب من با تو پر از آواز
  ای خوب ای دمساز تو آغازی تو پایانی
  باز آ دلتنگ از تنهایی
  با چشمی دریایی
  می مانم با یادت
  می دانم می آیی
  تو شور آوازی
  اوج هر پروازی
  دریاب این تنها را
  تو حمد همرازی
  ای عشق شب من با تو پر از آواز
  ای خوب ای دمساز تو آغازی تو پایانی
  باز آ

  دلتنگ از تنهایی
  با چشمی دریایی
  می مانم با یادت
  می دانم می آیی
  ابری پر بارانم
  دلتنگم گریانم
  دلگیر از این رمزم
  می آیی می دانم
  دلتنگ از تنهایی
  با چشمی دریایی
  می مانم با یادت
  می دانم می آیی
  دلتنگ از تنهایی
  با چشمی دریایی
  می مانم با یادت
  می دانم می آییDownload Oujeh Parvaz By Giti Pashayee Giti Pashayee