Noosh Martik

نوش

  متن آهنگ نوش از مارتیک

  به سلامتی تو مینوشم
  که خلاص تر از می پاکیزه ای
  از گذشته تا هنوز و تا ابد
  پشت هر آواز من انگیزه ای
  ای همیشه گرمی آغوشم
  به سلامتی تو مینوشم
  ای همیشه گرمی آغوشم
  به سلامتی تو مینوشم
  خسته بودم . مانده بودم
  از خودم . از خانه . از دوست رانده بودم
  چه به وقت آمدی ای عشق
  وقتی که دل به عزا نشانده بودم
  ای همیشه گرمی آغوشم
  به سلامتی تو مینوشم
  ای همیشه گرمی آغوشم
  به سلامتی تو مینوشم
  روزگار ماندنت کم بود و کوتاه
  شب و روز و ساعتی بود . گاه و بی گاه
  مثل یک رگبار تند در شب مرداب
  خنکایی آمد و چند لحظه نموار
  گل شدم من . گل شدم من . گل پر پر
  دل من یک شبه دل شد . تازه و تر
  دستهایم شد پناهگاه پرنده
  شانه هایم . بام دعوت کبوتر
  ای همیشه گرمی آغوشم
  به سلامتی تو مینوشم
  ای همیشه گرمی آغوشم
  به سلامتی تو مینوشم
  گل شدم من . گل شدم من . گل پر پر
  دل من یک شبه دل شد . تازه و تر
  دستهایم شد پناهگاه پرنده
  شانه هایم . بام دعوت کبوتر
  ای همیشه گرمی آغوشم
  به سلامتی تو مینوشم
  ای همیشه گرمی آغوشم
  به سلامتی تو مینوشم

  ترانه سرا : زویا زاکاریان
 • Composer : Martik
 • Poet : Zoya Zakarian
Download Noosh Martik