Ojagheh Sard Ahmad Shamloo

اجاق سرد

  متن آهنگ اجاق سرد از احمد شاملو

  مانده از شبهای دورادور
  بر مسیر خامش جنگل
  سنگچینی از اجاقی خرد
  اندر او خاکستر سردی

  همچنانکه اندر غباراندوده اندیشه های من ملال انگیز
  طرح تصویری در آن هر چیز
  داستانی حاصلش دردی

  روز شیرینم که با من آتشی داشت
  نقش ناهمرنگ گردیده
  سرد گشته ، سنگ گردیده
  با دم پاییز عمر من کنایت از بهار روی زردی

  همچنانکه مانده از شبهای دورادور
  بر مسیر خامش جنگل
  سنگچینی از اجاقی خرد
  واندر او خاکستر سردی ...Download Ojagheh Sard Ahmad Shamloo