Dar Shabeh Sardeh Zemestani Ahmad Shamloo

در شب سرد زمستانی

  متن آهنگ در شب سرد زمستانی از احمد شاملو

  در شب سرد زمستانی
  کوره خورشید هم چون کوره گرم چراغ من نمی سوزد
  و به مانند چراغ من نه می افروزد چراغی هیچ ،
  نه فروبسته به یخ ماهی که از بالا می افروزد
  من چراغم را در آمدرفتن همسایه ام افروختم در یک شب تاریک
  و شب سرد زمستان بود
  باد می پیچید با کاج
  در میان کومه ها خاموش
  گم شد او از من جدا زین جاده باریک
  و هنوزم قصه بر یاد است
  وین سخن آویزه لب:
  که می افروزد ؟ که می سوزد ؟
  چه کسی این قصه را در دل میندوزد ؟

  در شب سرد زمستانی
  کوره خورشید هم چون کوره گرم چراغ من نمی سوزدDownload Dar Shabeh Sardeh Zemestani Ahmad Shamloo