Khandehyeh Sard Ahmad Shamloo

خنده ی سرد

  متن آهنگ خنده ی سرد از احمد شاملو

  صبحگاهان که بسته می ماند
  ماهی آبنوس در زنجیر
  دم طاووس پر می افشاند
  روی این بام تن بشسته ز قیر

  چهره سازان این سرای درشت
  رنگدانها گرفته اند به کف
  می شتابد ددی شکافته پشت
  بر سر موجهای همچو صدف

  خنده های می کنند از همه سوی
  پرتکاپوی ، این سحر خیزان
  روشنان سر به سر در آب فرو
  به یکی موی گشته آویزان

  دلربایان آب بر لب آب جای بگرفتند
  رهروان با شتاب و در تک و تاب پای بگرفتند

  لیک باد دمنده می آید ،
  سرکش و تند ،
  لب از این خنده بسته می ماند
  هیکلی ایستاده می پاید

  صبح چون کاروان دزد زده
  می نشیند فسرده
  چشم بر دزد رفته می دوزد
  خنده سرد را می آموزدDownload Khandehyeh Sard Ahmad Shamloo