Hast Shab Ahmad Shamloo

هست شب

  متن آهنگ هست شب از احمد شاملو

  هست شب یک شبِ دم کرده و خاک
  رنگِ رخ باخته است.
  باد، نو باوه ی ابر، از بر کوه
  سوی من تاخته است.
  *
  هست شب، همچو ورم کرده تنی گرم در استاده هوا،
  هم ازین روست نمی بیند اگر گمشده ای راهش را.
  *
  با تنش گرم، بیابان دراز
  مرده را ماند در گورش تنگ
  با دل سوخته ی من ماند
  به تنم خسته که می سوزد از هیبت تب!
  هست شب. آری، شب.Download Hast Shab Ahmad Shamloo