Hengam Keh Geryeh Midahad Saz Ahmad Shamloo

هنگام که گریه می دهد ساز

  متن آهنگ هنگام که گریه می دهد ساز از احمد شاملو

  هنگام که گریه می دهد ساز
  این دودسرشت ابر بر پشت
  هنگام که نیل چشم دریا
  از خشم به روی می زند مشت

  زان دیر سفر که رفت از من
  غمزه زن و عشوه ساز داده
  دارم به بهانه های مانوس
  تصویری از او به بر گشاده

  لیکن چه گریستن ، چه طوفان
  خاموش شبی است
  هر چه تنهاست
  مردی در راه می زند نی
  و آواش فسرده بر می آید
  تنهای دگر منم که چشمم
  طوفان سرشک می گشاید

  هنگام که گریه می دهد ساز
  این دودسرشت ابر بر پشت
  هنگام که نیل چشم دریا
  از خشم به روی می زند مشتDownload Hengam Keh Geryeh Midahad Saz Ahmad Shamloo