Barf Ahmad Shamloo

برف

  متن آهنگ برف از احمد شاملو

  زردها بی خود قرمز نشده ند
  قرمزی رنگ نینداخته است
  بی خودی بر دیوار.
  صبح پیدا شده از آن طرف کوه "ازاکو" اما
  " وازانا " پیدا نیست.
  گرته ی روشنی مرده ی برفی، همه کارش آشوب،
  بر سر شیشه ی هر پنجره بگرفته قرار.

  " وازانا " پیدا نیست
  من دلم سخت گرفته است از این
  میهمان خانه ی مهمان کش روزش تاریک
  که به جان هم نشناخته انداخته است:
  چند تن خواب آلود
  چند تن نا هموار
  چند تن نا هشیارDownload Barf Ahmad Shamloo