Vatan Dariush

وطن

  متن آهنگ وطن از داریوش

  وطن پرنده پـَــر در خون
  وطن شکفته گـل در خون
  وطن فلات شهید و شب
  وطن پا تا به سر خــون
  وطن تـــرانه زنــدانی
  وطن قصیده ویــرانی
  ستاره‌ها اعدامیان ظلمت
  به خاک اگرچه می‌ریزند
  سحر دوباره بر می‌خیزند
  بخوان که دوباره بخواند
  این عشیره زندانی
  گل سرود شکستن را
  بگو که به خون بسراید
  این قبیــله قربانی
  حرف آخــر رستن را
  با دژخیمان اگر شکنجه
  اگر بند است و شلاق و خنجر
  اگر مسلسل و انگشتر
  با ما تبـــار فدایی
  با ما غرور رهایی
  به نام آهن و گندم
  اینک ترانه آزادی
  اینک سرودن مردم
  امروز ما امروز فریاد
  فـــــردای ما
  روز بزرگ میـــعاد
  بگو که دوباره می‌خوانم
  با تمــامی یارانم
  گل سرود شکستن را
  بگو بگو که به خون می‌سرایم
  دوباره با دل و جانم
  حرف آخــر رستن را
  بگو به ایران بگو به ایران

  ترانه سرا : ایرج جنتی عطائی
 • Composer : خوزه فلیسیانو
 • Arranger : Varouzhan
 • Poet : Iraj Jennati AtaeiDownload Vatan Dariush