Ghesmat Omid

قسمت

  متن آهنگ قسمت از امید

  یه لحظه ز هم جدا نیودیم
  یه لحظه ز هم جدا نیودیم
  با درد و غم آشنا نبودیم
  قسمت رو ببین جدایمون کرد
  با درد و غم آشنایمون کرد
  قسمت رو ببین جدایمون کرد
  با درد و غم آشنایمون کرد
  قسمت رو ببین قسمت رو ببین
  قسمت رو ببین قسمت رو ببین


  یکی بازیچه مثل من تو دست سرنوشته
  یکی براش همیشه زندگی مثل بهشته
  یکی پشت در خونه اش خوشی در انتظاره
  یکی براش شب و روز خدا فرقی نداره
  تو خونه بی تو موندن کار من نیست
  آخه پاره ی تن نیست
  جای خالیت رو دیدم توی خونه چه کنم کار من نیست
  تو خونه بی تو موندن کار من نیست
  آخه پاره ی تن نیست
  جای خالیت رو دیدم توی خونه چه کنم کار من نیست


  یه لحظه ز هم جدا نیودیم
  یه لحظه ز هم جدا نیودیم
  با درد و غم آشنا نبودم
  قسمت رو ببین جدایمون کرد
  با درد و غم آشنایمون کرد
  قسمت رو ببین جدایمون کرد
  با درد و غم آشنایمون کرد
  قسمت رو ببین قسمت رو ببین
  قسمت رو ببین قسمت رو ببینDownload Ghesmat Omid