Monom Bakhtiari Foroozandeh

مُنم بختیاری

  متن آهنگ مُنم بختیاری از فروزنده

  درد دوری چقدر سخت است اشک از چشمانم میباره
  من میمیرم اگر کبوتر برایم پیغام از او نیاره
  اگر تو رفتی چرا نامه دادی که بخاطر من برمیگردی
  وچند روزی بیش نمیشه که میای پیش من؟
  هرچه صدای یار میکنم یارم پیدایش نیست
  نامرادی برای من آمده با خود تنها مانده ام!
  مگر میشه دردی را که خداوند باید به انسانها بدهد
  آدم با دست خودش برای خودش بسازد؟؟
  سر روی زانوهایم میزارم مثل طفلی که مادرش رااز
  دست داده است
  عاشق عشقت بودم بیا پیش من
  عشق تو دیوانه ام میکند ومرا آخر به خاری میکشاند
  چهارلنگ و هفت لنگ ( دوطایفه بزرگ بختیاری) گریه میکنند به حال وروز من عشم بختیاری بودندیدم اینجوری ندیدم اینجوری ....
  اگر نشانی( انگشتر نامزدی) از یاری گرفتم
  تا آخر عمر منتظرش میمانم چشم براهش میمانممنم بختیاری........

  ترانه سرا : فروزنده
 • Composer : Foruzandeh
 • Arranger : سندی
 • Poet : فروزنده
اUpload Monom Bakhtiari