Delkhoshi Omid

دلخوشی

  متن آهنگ دلخوشی از امید

  چی بگم از دست تو ای روزگار
  ای که در ناپایه داری پایدار
  دیگه دستت رو بذار تو دست من
  به تو چی می رسه از شکست من
  ازم آرام رو بگیر راحت دنیام رو بگیر
  از لبم جام و بگیر و دلخوشی هام رو بگیر
  اما احساسی که من بهش دارم رو ازم نگیر
  اما احساسی که من بهش دارم رو ازم نگیر
  اگه گنجی سر راهمه جلوی راهم رو بگیر
  اگه دنیا همه کامه همه دنیام رو بگیر
  اگه دنیا همه کامه همه دنیام رو بگیر
  و دلخوشی هام رو بگیر
  اما احساسی که من بهش دارم رو ازم نگیر
  ای فلک بر سر من یه دنیا منت بگذار
  واسه عاشق شدنم بازم یه فرصت بگذار
  تو دیار بی کسی در نمی آد باز نفسم
  من گذشتم از خودم برای دلواپسمDownload Delkhoshi Omid