Ashianeh Fereydoon Farrokhzad





آشیانه

  متن آهنگ آشیانه از فریدون فرخزاد

  تا از آشیانه
  سویت پر بگیرم
  از بندم رها ساز
  تا از غم نمیرم
  این آواز غم‌هاست
  بر روی لب من
  یا آوازی تنهاست
  هنگام شب من
  به تمنای سخن تو سوی تو می‌آیم به رهت باز
  این چه سخن باشد که شکوفد در دل هر آواز




Download Ashianeh Fereydoon Farrokhzad