Andisheh Koshtani Nist Dariush

اندیشه کشتنی نیست

  متن آهنگ اندیشه کشتنی نیست از داریوش


  آه ای قشون وحشت
  آه ای سیاه پوشان
  اندیشه کشتنی نیست
  با حکم قتل و زندان!


  اگر چه این همه تن
  در دخمه ها گرفتار
  اگر چه شعر ممنوع
  اگر چه عشق بر دار...


  تو خوش بدان به زودی
  این نسل های عاشق
  با فکرهای تازه
  چون لشکر شقایق


  از شانه های تاریخ
  این یأس را بریزند
  با دستهای آزاد،
  با کهنگی ستیزند...


  این ریشه های پرجان
  در عمق تشنه ی خاک
  این خانه را بسازند
  اندیشمند و دلپاک...


  این دست‌های خونین
  این سایه های تهدید
  دیگر هراس ما نیست
  تا فتح صبح امید


  نگاه ما به فرداست
  شما گذشته هایید
  با ما سرود میلاد
  با مرگ همصدایید!


  آه ای قشون ظلمت
  ای قوم مانده تنها
  اندیشه کشتنی نیست
  این است باور ما...!


  ترانه سرا #پویان-مقدسی

  ارسال از مرتضی رحمانی نژاد
Download Andisheh Koshtani Nist Dariush