Be Chi Dari Fekr Mikoni By Pyruz Pyruz

به چی داری فکر میکنی

  متن آهنگ به چی داری فکر میکنی از پیروز

  به چی داری فکر می کنی؟
  حس می کنم از راه دور
  توی تموم لحظه هام
  فکر تو می کنه عبور
  من از هوای تو پرم
  خاطره ای همیشگی
  به چی داری فکر می کنی؟
  میشه اینو بهم بگی
  از همه ی آرزوهام
  به جز تو هیچی نمی خوام
  مث یه رویای قشنگ
  پر شده از تو لحظه هام

  کجای این قصه کجاش
  از خاطر تو رد شدم
  میشه به من بگی کجاش
  احساسمو بهت بگم
  دلم تورو از من می خواد
  نمونده راه چاره ای
  تو زندگی برای من
  یه فرصت دوباره ای
  از همه ی آرزوهام
  به جز تو هیچی نمی خوام
  مث یه رویای قشنگ
  پر شده از تو لحظه هام

  از همه ی آرزوهام
  به جز تو هیچی نمی خوام
  مث یه رویای قشنگ
  پر شده از تو لحظه هام
Download Be Chi Dari Fekr Mikoni By Pyruz Pyruz