Ashk Satar

اشک

  متن آهنگ اشک از ستار

  اشکم ولی به پای عزیزان چکیده ام
  خارم ولی به سایه گل ارمیده ام
  با یاد رنگ و بوی تو ای نو بهار عشق
  همچون بنفشه سر به گریبان کشیده ام
  چون خاک در هوای تو از پا فتاده ام
  چون اشک در قفای تو باسر دویده ام

  من جلوه شباب ندیدم به عمر خویش
  از دیگران حدیث جوانی شنیده ام
  از جام عافیت می نابی نخورده ام
  وز شاخ ارزو گل عیشی نچیده ام

  موی سپید را فلکم رایگان نداد
  این رشته را به نقد جوانی خریده ام
  ای سرو پای بسته به ازادگی مناز
  ازاده من که از همه عالم بریده ام

  گر می گریزم از نظر مردمان رهی
  عیبم مکن اهوی مردم ندیده ام
  اشکم ولی به پای عزیزان چکیده ام
  خارم ولی به سایه گل ارمیده ام

  ترانه سرا : رهی معیری
 • Composer : لقمان ادهمی
 • Poet : رهی معیریDownload Ashk Satar