Gereftarr Satar

گرفتار

  متن آهنگ گرفتار از ستار

  گرفتارم گرفتارم
  به دست من گرفتارم
  در این دنیای عاشق کش
  به جرم تن گرفتارم
  من از انسان سخن گفتم
  من از عاشق شدن گفتم
  به من رندانه خندیدند
  مرا هرگز نفهمیدند

  گرفتارم گرفتارم
  به دست من گرفتارم
  من از دودمان عاشقان تنها بجا ماندم
  دلم در آرزوی پوچ تن بین شما مانده
  به من آموخت این فریادهای تلخ بی پاسخ
  که حرفی که در پی آنم
  فقط در قصه ها مانده
  من از انسان سخن گفتم
  من از عاشق شدن گفتم
  به من رندانه خندیدند
  مرا هرگز نفهمیدند


  گرفتارم گرفتارم
  به دست من گرفتارم
  در این دنیای عاشق کش
  به جرم تن گرفتارم

  کنون بگذار که با تنهای خود همنشین باشیم
  رها از قید این الودگیها زمین باشیم
  به جرم عاشقی رویایی ام خوانند باکم نیست
  به ذات خود خیانت کرده ام گر غیر از این باشد


  من از انسان سخن گفتم
  من از عاشق شدن گفتم
  به من رندانه خندیدند
  مرا هرگز نفهمیدند
  گرفتارم گرفتارم
  به دست من گرفتارم
  گرفتارم گرفتارم ...
 • Composer : Farid Zoland
 • Arranger : Farid ZolandDownload Gereftarr Satar