Mano Natarsoon Satar

منو نترسون

  متن آهنگ منو نترسون از ستار

  به من از روزای کوتاه شبای سرد زمستون
  زوزه سگهای ویلون
  شب خلون خیابون
  زیر سقفای شکسته
  رگ تند باد و بارون
  گنجهای پر ز هیچی
  حسرت یه لقمه نون
  بگو بگو با منی
  ولی از دوریت نگو
  منو نترسون
  منو نترسون
  به من از سرفه برگها
  سینه زخمی پاییز
  ترس گنجیشکای عاشق
  از مترسکای جالیز
  سر موندن و نرفتن
  بوته با گلاش گلاویز
  پر پرهای شکسته ست
  قفسهای زرد پاییز
  بگو بگو با منی
  بگو بگو با منی
  به من از دستهای تب دار
  لبای تناس بسته
  با پای زخمی و خسته
  روی ریگ داغ دویدن
  دیدن مردی که زیر ساییه خودش نشسته
  با همه آوراگیاش دل به موندن تو بسته
  بگو بگو با منی
  بگو بگو بامنی
  بگو ....

  کسی که می پندارد
  تمام میوه ها زمانی می رسند
  که توت فرنگی از انگور هیچ نمی داندDownload Mano Natarsoon Satar