Sharm O Shekayat By Homeyra Homeyra

شرم و شکایت

  متن آهنگ شرم و شکایت از حمیرا

  چگونه شکایت نکنم از دوری یار
  نمانده دگر یک ذره بدلآرام و قرار

  چگونه مگر بردرگه تو یا رب گنهم
  که اشکهای من بارد شب و روز چون ابربهار

  خدایا مگر سنگ صبورمکه از شهر و از یارم بدورم

  بگو یا رب بگو با من
  کی این جدائی سر میاد از یار من خبر میاد
  کی این جدائی سر میاد شب میرهو سحر میاد

  چه پر پر شد گل گلزاردلوروزگار من
  نمی روید غنچه های امید در بهار من

  خدایا چه شبها به حال تمنا دعا کردم
  زدرد جدائی به درگه تو گریه ها کردم

  بگو یا رب بگو با من
  کی این جدائی سر میاد از یار من خبر میاد
  کی این جدائی سر میادشب میره سحر میاد
Download Sharm O Shekayat By Homeyra Homeyra