Donya By Satar Satar

دنیا

  متن آهنگ دنیا از ستار

  راستی عجب دنیاییه
  دنیای وانفساییه
  راستی عجب دنیاییه
  دنیای وانفساییه

  دریای بی آرام رنج و درده
  گرچه به ظاهر این دنیا قشنگه
  یه روش تاریک یه روش روشن همیشه
  با خودش حتی این دنیا دورنگه

  ماهم اکنون همراه کاروان اسیریم
  گم کرده راه و تشنه در قلب کویریم
  روزی میاد آخر که ما از تشنه کامی
  باید در این صحرای بی حاصل بمیریم
  ای مرغک غافل دل وای بر حال من و تو
  از این پرواز پرخطر شکسته بال من و تو
  ای مرغک غافل دل وای بر حال من و تو
  از این پرواز پرخطر شکسته بال من و تو

  راستی عجب دنیاییه
  دنیای وانفساییه
  راستی عجب دنیاییه
  دنیای وانفساییه

  راستی عجب دنیاییه
  دنیای وانفساییه
  این جاده ی پر پیچ و خم
  راه بی انتهاییه
  از روز و از شب در حال فراره دنیا
  گردونه ای هرز و بی اعتباره دنیا
  چون کاروانی پر ز محمول و مسافر
  اما مکان و مقصدی نداره دنیا
  اما مکان و مقصدی نداره دنیا

  در این کویر بی نشان
  آواره ماند این کاروان
  در این کویر بی نشان
  آواره ماند این کاروان

  ماهم اکنون همراه کاروان اسیریم
  گم کرده راه و تشنه در قلب کویریم
  روزی میاد آخر که ما از تشنه کامی
  باید در این صحرای بی حاصل بمیریم
  ای مرغک غافل دل وای بر حال من و تو
  از این پرواز پرخطر شکسته بال من و تو
  ای مرغک غافل دل وای بر حال من و تو
  از این پرواز پرخطر شکسته بال من و تو

  راستی عجب دنیاییه
  دنیای وانفساییه
  راستی عجب دنیاییه
  دنیای وانفساییه
Download Donya By Satar Satar