Bahareh Khamoosh Dariush

بهار خاموش

  متن آهنگ بهار خاموش از داریوش

  بر آن فانوس کش دستی نیافروخت
  برآن دوکی که بر رف بی صدا ماند
  بر آن آئینه زنگار بسته
  برآن گهواره کش دستی نجنباند
  بهار منتظر بی مصرف افتاد
  به هر بامی درنگی کرد و بگذشت
  به هر کوئی صدائی کرد و بگذشت
  کسی پیدا نشد غمناک و خوشحال
  که پا بر جادهء خلوت گذارد
  کسی پیدا نشد در مقدم باد
  که شادان یا غمین آهی برآرد
  کسی ازکومه سر بیرون نیاورد
  نه مرغ از لانه نه دود از اجاقی
  هوا با ضربه های دف نجنبید
  گلی خود روی برنامد زباغی
  بهار خاموش آمد دریغا از حیاتی
  در این ویران سرای محنت آور
  بهار خاموش آمد دریغا از نشاطی
  که شمع افروزد و بگشایدش در

  ترانه سرا : احمد شاملو
 • Poet : ShamlooDownload Bahareh Khamoosh Dariush