Sade Shahin Najafi

ص (ساده)

  متن آهنگ ص (ساده) از شاهین نجفی

  ص

  دارم از یاد می برم عمق سرمو
  یاد می افتم از پا پدرمو

  دارم از پخش می شوم طاعون
  می خوام از کون فیکون کنم کفنمو

  داری از گیج، عجیب خل می شی
  قفل لخت کلید سل می شی

  هستی و پیچیدگیش تو باسنته
  مریم سکسی بی تحمل می شی

  مث مولا زوزه می کشم تو شبتو
  توی رویا می مکم عطر تنتو
  می خندی و غش می ری از دعا
  چادر نماز فاطمه کفنتو
  خط می زنی رسم اینه رو تو چشمام
  حظ می کنی که هنوز سردر چام
  تف می کنی تقدس آیه های منو
  تنو از نو حامله می کنی از نو از نو

  بده به دست عقابی ژن دروغ ات را
  که شاید او برساند به تو حقوق ات را

  غضنفران هدایت به کوچه آمده اند
  محمدان مارکِز بدون پوزه بند

  چه خنده های خرابی شده تماشایی
  چه چشم های مذابی ببیند اینجایی
Download Sade Shahin Najafi