Shabeh Mahtabi Alireza Eftekhari

تصنیف شب مهتابی

  متن آهنگ تصنیف شب مهتابی از علیرضا افتخاری

  تو ای چنگی چه دلتنگی بزن آهنگی
  بیابگذر از این رنج و از این دلتنگی
  خم باده بجوشاند چرا خاموشی
  جهانی در خروش آمد چرا خاموشی
  چمن خرم شده سبوی بلبل از
  می شب نم شده فکر می و مینا کن
  اگر خواهی که دل تهی از غم کنی
  دلی خرمی کنی شور و شری بر پا کن
  روی گردان از شب مهتابی
  مگر مدهوشی مگر در خوابی
  شب مهتابی فکر می ومینا کن
  سبویی بشکن و هنگامه ای بر پا کن
  چرا جام محبت را بشکستی
  نمی خواهی زسر گیری سرمستی
  پس زانو چو غمخواران بنشستی
  به دنیای فراموشی دلبستی
  بر خیز شوری در دلها کن
  ای همرازم خوش آوازم
  با یاد تو ز در پروازم
  با ساز تو درهر زمان دمسازمDownload Shabeh Mahtabi Alireza Eftekhari