Bidadeh Zaman Marzieh

بی داد زمان

  متن آهنگ بی داد زمان از مرضیه

  به رهی دیدم برگ خزان
  پژمرده ز بیداد زمان
  کز شاخه جدا بود
  چو ز گلشن رو کرده نهان
  در رهگذرش باد خزان
  چون پیک بلا بود

  ای برگِ ستمدیدهء پاییزی
  آخر تو زگلشن ز چه بگریزی
  روزی تو هماغوش گلی بودی
  دلداده و مدهوش گلی بودی

  ای عاشق ِ شیدا
  دلدادهء رسوا
  گویمت چرا فسرده ام
  در گل نه صفایی
  باشد نه وفایی
  جز ستم زِ وی نبرده ام
  خار غمش در دل بنشاندم
  در ره او من جان بفشاندم
  تا شد نو گلِ گلشن و زیب چمن
  رفت آن گل من از دست
  با خار و خسی پیوست
  من ماندم و صد خار ستم
  وین پیکر بی جان
  ای تازه گلِ گلشن
  پژمرده شوی چون من
  هر برگ تو افتد به رهی
  پژمرده و لرزان

  به رهی دیدم برگ خزان
  پژمرده ز بیداد زمان
  کز شاخه جدا شد
  چو ز گلشن رو کرده نهان
  در رهگذرش باد خزان
  چون پیک بلا بود

  ترانه سرا : بیژن ترقی
 • Composer : Parviz Yahaghi
 • Poet : Bijan TaraghiDownload Bidadeh Zaman Marzieh