Ghesseye Ma Satar

قصه ی ما

  متن آهنگ قصه ی ما از ستار

  چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم
  چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم
  خانه اش ویران باد
  خانه اش ویران باد
  من اگر ما نشوم تنهایم
  تو اگر ما نشوی خویشتنی
  از کجا که من و تو شور یکپارچگی را باز در شهر بر پا نکنیم
  از کجا که من و تو مشت رسوایان را وا نکنیم
  چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم
  چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم
  خانه اش ویران باد
  خانه اش ویران باد


  من اگر برخیزم
  تو اگر برخیزی
  همه بر میخیزند
  من اگر بنشینم
  تو اگر بنشینی
  چه کسی برخیزد
  چه کسی با دشمن بستیزد

  چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم
  چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم
  خانه اش ویران باد
  خانه اش ویران باد

  ترانه سرا : حمید مصدق
 • Poet : حمید مصدقDownload Ghesseye Ma Satar