Ingooneh Shahin Najafi

اینگونه

  متن آهنگ اینگونه از شاهین نجفی

  از فحش راننده ی تاکسی به من، از متلک جنسی من به زن

  از بوق ممتد و بی اختیار، از هرزه بازی موتور سوار

  از آب میوه و طعم اسید، احساس رخوت و دردی شدید

  در مهره های کج توو کمر، از این دمُ بازدم بی ثمر

  احساس خوب، کمی خودکشی، به سیم آخرُ آدم کشی

  اعدام این زن زیر پتو، با طعم خوابیدن از رو به رو

  خط روی ماشین همسایه ها، تعقیب روز وشب سایه ها

  هر شب تجاوز به یک خاطره، از هم دریده شدن یکسره  اینگونه بی تو ببین چنگ بر آسمان میزنم بی محابا  سیل عرق زیر این روسری، چشمان هیز دو تا مشتری

  تشویشم از خشم تند پدر، عاشق شدن زیر خط خطر

  آتش شدن زیر حجم تنت، با بوی تند پس گردنت

  سنگینی چشم تو روی من، آثار چنگ تو روی بدن

  در جنگ مغموم دیوانه ها، آوار معصوم این خانه ها

  در پشت لرز لب سرخ من، بوسه را با تو آتش زدن

  رویای بیهوده ی بوسه ها، ماهی شدن پیش این کوسه ها

  با سوز در سود تو سوختن، در حکم یک برّه لب دوختن  اینگونه بی تو ببین چنگ بر آسمان میزنم بی محابا

  ترانه سرا : شاهین نجفی
 • Composer : مجید کاظمی
 • Poet : Shahin Najafi
Download Ingooneh Shahin Najafi