Derakht(remix) By Ebi Ebi

درخت (رمیکس)

  متن آهنگ درخت (رمیکس) از ابی

  توی تنهایی یک دشت بزرگ
  که مثل غربت شب بی انتهاست
  یه درخت تن سیاه سربلند
  آخرین درخت سبز سرپاست
  رو تنش زخمه ولی زخم تبر
  نه یه قلب تیر خورده نه یه اسم
  شاخه هاش پر از پر پرنده هاست
  کندوی پاک دخیل و طلسم
  چه پرنده ها که تو جاده کوچ
  مهمون سفره ی سبز اون شدن
  چه مسافرا که زیر چتر اون به تن خستگیشون تبر زدن
  تا یه روز تو اومدی بی خستگی
  با یه خورجین قدیمیه قشنگ
  با تو نه سبزه نه آینه بود نه آب
  یه تبر بود با تو با اهرم سنگ
  اون درخت سربلند پرغرور که سرش داره به خورشید میرسه منم منم
  اون درخت تن سپرده به تبر که واسه پرنده ها دلواپسه منم منم
  من صدای سبز خاک سربی ام
  صدایی که خنجرش رو بخداست
  صدایی که تو ی بهت شب دشت
  نعره ای نیست ولی اوج یک صداستDownload Derakht(remix) By Ebi Ebi