Bad Az To Shahin Najafi

بعد از تو

  متن آهنگ بعد از تو از شاهین نجفی

  خاموش کردم توی لیوانت خدایم را
  شب ها بغل کردم به تو همجنس هایم را
  رنگین کمان کوچکی بر روی انگشتم
  در اولین بوسه خودم با تو را کشتم
  هی گریه میکردم به آن مردی که زن بودم
  شب ها دراکولای غمگینی که من بودم
  و عشق یک بیماری بدخیم روحی بود
  تنهایی ام محکوم به سکس گروهی بود
  سیگار با مشروب با طعم هم آغوشی
  یعنی فراموشی فراموشی فراموشی
  بعد از تو الکل خورد من را مست خوابیدم
  بعد از تو با هر کس که بود و هست خوابیدم
  بعد از تو لای زخم هایم استخوان کردم
  با هر که میشد هر چه میشد امتحان کردم
  تنهایی در جنگ در تنهای تنهایی
  با گریه و صابون و خون و تو خود ارضایی
  دل خسته از گنجشک ها و حوض نقاشی
  رنگ سفیدت رو به روی بوم میپاشی
  لیوان بعدی قرص های حل شده در سم
  باور بکن
  از هیچی دیگر نمیترسم
  پشت سیاهی های دنیامان سیاهی بود
  معشوقه ام بودی ، هستی ، نخواهی بود
  بعد از تو الکل خورد من را
  مست خوابیدم
  بعد از تو با هر کس که بود و هست خوابیدم
  بعد از تو لای زخم هایم استخوان کردم
  با هر که میشد هر چه میشد امتحان کردمDownload Bad Az To Shahin Najafi