Digeh Direh Ahmad Azad

دیگه دیره

  متن آهنگ دیگه دیره از احمد آزاد

  "احمد آزاد"
  هنوزم چشمای تو مثل شبای پر ستاره ست
  هنوزم دیدن تو برام مثل عمر دوباره ست
  هنوزم وقتی می خندی دلم از شادی می لرزه
  هنوزم با تو نشستن به همه دنیا می ارزه
  ولی افسوس تو رو خواستن دیگه دیره دیگه دیره
  ولی افسوس با نخواستن دلم آروم نمی گیره نمی گیره
  ولی افسوس تو رو خواستن دیگه دیره دیگه دیره
  ولی افسوس با نخواستن دلم آروم نمی گیره نمی گیره

  تا گلی از سر ایوون تو پژمرد و فرو ریخت
  شبنمی غم زده از گوشه چشمان من آویخت
  تا گلی از سر ایوون تو پژمرد و فرو ریخت
  شبنمی غم زده از گوشه چشمان من آویخت
  دوری بین من و تو دوری ماهی و دریاست
  دوری بین من و تو دوری ماه و تماشاست
  ولی افسوس تو رو خواستن دیگه دیره دیگه دیره
  ولی افسوس با نخواستن دلم آروم نمی گیره نمی گیره
  ولی افسوس تو رو خواستن دیگه دیره دیگه دیره
  ولی افسوس با نخواستن دلم آروم نمی گیره نمی گیره

  دل چه آسون به تو باختم
  با تو و عشق تو ساختم
  بی ثمر عمری دویدم
  به تو اما نرسیدم
  مهربونی که ندیدم
  دل از عشق تو بریدم
  دل از عشق تو بریدمDownload Digeh Direh Ahmad Azad