Enekaseh Sabz Alireza Eftekhari

انعکاس سبز

  متن آهنگ انعکاس سبز از علیرضا افتخاری

  از خود چو بیرون می شوم یارم بغل وا می کند
  چون خویش را گم می کنم خود را هویدا می کند
  در گیر و دار مستی دیشب ربود از من دلی
  چشمش گواهی می دهد ابروش حاشا می کند

  ***

  چون پنجه آشفته مو از زلف بیرون می کشد
  یک شهر دل در پیچ و تاب طره اش جا می کند
  در زیر پای بوته هرزی شقایق له شده
  اما برای ماندن سرخش تقلا می کند
  در سینه های صیقلی هر لحظه گردد منجلی
  کاری که با موسی دمی در طور سینا می کند

  ***

  آیینه ای دقکرده ام در حسرت دیدار تو
  یک انعکاس سبز تو صد عقده را وا می کند
  آیینه ای دقکرده ام در حسرت دیدار تو
  یک انعکاس سبز تو صد عقده را وا می کند
  یک انعکاس سبز تو صد عقده را وا می کندDownload Enekaseh Sabz Alireza Eftekhari