Aeeneyeh Del Alireza Eftekhari

آیینه دل

  متن آهنگ آیینه دل از علیرضا افتخاری

  یک روز از هم می درم این پرده تزویر را
  یک روز می پیچم به هم سررشته تقدیر را
  آیینه دل بشکنم تا وقت دیدار رخش
  صد بار حک سازم به دل تکرار این تصویر را
  در حلقه دیوانگان تیرخرد بهر نشان
  پیچید دور گردنم این حلقه زنجیر را

  یک روز از هم می درم این پرده تزویر را
  یک روز می پیچم بهم سررشته تقدیر را

  در مذهب آیینه ها جایی ندارد کینه ها
  برخیز و برچین از جبین این ظلمت شبگیر را
  ای ریسمان حلاج را از دار بالاتر بکش
  بر سر در خورشید زن تندیسه تکبیر را
  ای ریسمان حلاج را از دار بالاتر بکش
  بر سر در خورشید زن تندیسه تکبیر را

  می بافت گلباغبان گلی اینجا نمی لرزد دلی
  بر دشنه منقار زن گلبانگ بی تاثیر را

  یادش بخیر آن صبحدم دستانمان در دست هم آهسته می گفتی به من آن خواب بی تعبیر را

  یک روز از هم می درم این پرده تزویر را
  یک روز می پیچم بهم سررشته تقدیر راDownload Aeeneyeh Del Alireza Eftekhari