Hesse To By Dariush Dariush

حس تو

  متن آهنگ حس تو از داریوش

  امکان نداره حس تو از یاد این خونه بره
  دردی که با عشق اومده با مرگ می تونه بره
  دنیامو دادم دست تو از هر طرف بن بست شه
  جداً کجا دیدی کسی با قاتلش همدست شه؟
  جداً کجا دیدی کسی با قاتلش همدست شه؟

  تب می کنم از فکر تو تا با خودم همدرد شم
  صدتا زمستونم بیاد امکان نداره سرد شم
  شاید تمام عمرمو درگیر ویرونی کنی
  اما بدون با عشق من کاری نمی تونی کنی

  هر روز راهی میشی و باور ندارم رفتنو
  تنهاتر از اونم که از رفتن بترسونی منو
  جز زخم هایی که زدی چیزی برام مرهم نشد
  هر کار کردی با دلم این عشق در من کم نشد

  امکان نداره حس تو از یاد این خونه بره
  دردی که با عشق اومده با مرگ می تونه بره
  دنیامو دادم دست تو از هر طرف بن بست شه
  جداً کجا دیدی کسی با قاتلش همدست شه؟
  جداً کجا دیدی کسی با قاتلش همدست شه؟
Download Hesse To By Dariush Dariush