Jane Javani By Ebi Ebi

جان جوانی

  متن آهنگ جان جوانی از ابی

  برای با تو بودنم راه ستاره رفته ام
  هر سفر ثانیه را من به شماره رفته ام

  هزار پنجره نگاه در انتظار ساخته ام
  روح غرور مرده را در اشک خود شناختم

  جان جوانی مرا پیر ترانه کرده ای
  زبان احساس مرا تو عاشقانه کرده ای

  اسم مرا صدا بزن به قصه دعوتم بکن
  به خواب روی شانه ات بیا بد عادتم بکن

  جان جوانی مرا پیر ترانه کرده ای
  زبان احساس مرا تو عاشقانه کرده ای

  مرا به خلوتت ببر جان بده به نگاه من
  ببوس تا پاک شود در عشق تو گناه من

  شبانه با نگاه تو رنگ سپیده می شود
  گل از تماشای رُخَت چه آب دیده می شود

  پیش شراب چشم تو باده کنار میرود
  سری که گرم عشق توست به سمت دار میدود

  جان جوانی مرا پیر ترانه کرده ای
  زبان احساس مرا تو عاشقانه کرده ای

  اسم مرا صدا بزن به قصه دعوتم بکن
  به خواب روی شانه ات بیا بد عادتم بکن

  جان جوانی مرا پیر ترانه کرده ای
  زبان احساس مرا تو عاشقانه کرده ای

  مرا به خلوتت ببر جان بده به نگاه من
  ببوس تا پاک شود در عشق تو گناه من
Download Jane Javani By Ebi Ebi