Safareh Oroopa Jalal Hemmati

سفر اروپا

  متن آهنگ سفر اروپا از جلال همتی

  دیشب خبردار شدم ز غصه بیمار شدم
  خبر شدم که بی ما میخوای بری اروپا
  خبر شدم که بی ما میخوای بری اروپا

  بار سفر بستی تو رفته ای از اینجا
  با عشق تازه خود رفتی به دور دنیا
  رفتی به دور دنیا

  چرا تو بی خبر اروپا رفتی
  چرا تو بی خبر اروپا رفتی
  خطا کردی که تنها بی ما رفتی
  چه بد کردی که تنها بی ما رفتی
  الهی اون رقیب من بمیره!
  الهی اون رقیب من بمیره!
  ما رو گذاشتی و تو تنها رفتی
  ما رو گذاشتی و تو تنها رفتی

  اگه ماهی بشی بری تو دریا
  اگه آهو بشی بری تو صحرا
  اگه ماه بشی تو آسمونها
  اگه پرواز کنه به کهکشونها
  به دنبالت میام هرجا که باشی
  نمیذارم دیگه از من جدا شی
  نمیذارم دیگه از من جدا شی
  چرا تو بی خبر اروپا رفتی
  چرا تو بی خبر اروپا رفتی
  خطا کردی که تنها بی ما رفتی
  چه بد کردی که تنها بی ما رفتی

  گرمی بازار داره عشقی که آتشینه
  گرمی بازار داره عشقی که آتشینه
  باید بسوزی ای دل رسم زمونه اینه
  رسم زمونه اینه
  دل شکسته من به دام تو اسیره
  با این همه بدیها بازم واست میمیره
  بازم واست میمیره
  چرا تو بی خبر اروپا رفتی
  چرا تو بی خبر اروپا رفتی
  خطا کردی که تنها بی ما رفتی
  خطا کردی که تنها بی ما رفتی
  الهی اون رقیب من بمیره!
  الهی اون رقیب من بمیره!
  ما رو گذاشتی و تو تنها رفتی
  ما رو گذاشتی و تو تنها رفتی
  ما رو گذاشتی و تو تنها رفتی
  ما رو گذاشتی و تو تنها رفتیDownload Safareh Oroopa Jalal Hemmati