Pandeh Hafez Satar

پند حافظ

  متن آهنگ پند حافظ از ستار

  حافظ بیا دوباره

  غزل کهنه رو بر انداز

  شعرم حدیث تکرار

  تو بیا طرح دیگر انداز

  بیا تا دوباره از چشمه غزل جرعه ای بنوشیم

  غم کهنه بر کنیم عزم و جامه تازه ای بپوشیم

  به خونخواهی دل از جوهر و قلم خنجری بسازیم

  به صد لشگر غزل فاتحانه تا قلب غم بتازیم

  هنوزم گرم نفس هام

  هنوزم سرشارم از عشق

  اما وقت خوندنم نیست

  اما جای موندنم نیست

  مردم از این همه گفتن

  شعر سرد عاشقونه

  من غلام اسمیم که

  تا همیشه بی نشونه

  بیا تا دوباره از چشمه غزل جرعه ای بنوشیم

  غم کهنه بر کنیم عزم و جامه تازه ای بپوشیم

  به خونخواهی دل از جوهر و قلم خنجری بسازیم

  به صد لشگر غزل فاتحانه تا قلب غم بتازیم

  حافظ مددی کن

  که دمی مانده از تو آهی

  خاکم به زیر پا تا

  برسم با تو تا سُراهی

  من یه رودم

  یه رود به سد نشسته

  تن پاک و خسته ام

  توی دست این صخره ها شکسته

  من یه شعرم

  یه شعر بلند پرواز

  رها می شدم اگه

  گم نمی شدم توی شهر آواز

  بیا تا دوباره از چشمه غزل جرعه ای بنوشیم

  غم کهنه بر کنیم عزم و جامه تازه ای بپوشیم

  به خونخواهی دل از جوهر و قلم خنجری بسازیم

  به صد لشگر غزل فاتحانه تا قلب غم بتازیم

  ترانه سرا : منصور تهرانی
 • Poet : Mansour TehraniDownload Pandeh Hafez Satar