Motanafferam Shahin Najafi

متنفرم

  متن آهنگ متنفرم از شاهین نجفی

  من صادقانه روز تولدم بغض میکنم
  وقتی تو اینچنین کودکانه شاد و سرخوشی
  وقتی پر از زندگیو شوق رویشی
  از هرچه کادو و تبریکو عید...متنفرم
  از بچه های شاد نشسته توی تلوزیون
  از مجریو جایزه ها و خنده هاشون...
  ازاون بله های بلند گفتنو آواز های فالش
  از کارتونو عروسک های فیک(fake)...متنفرم
  از ساندویچ مدرسه،کالباس،سوسیس،خیار...
  از عکس عصبانی امام،فحش های رو دیوار
  از نیمکت و کلاس،کیف،کتاب،خودکار
  از زنگ تفریح و معلم پرورشی...متنفرم
  از عیدو عیدیو کتوشلوار طوسی گشاد
  از صف،کوپن،بن،نفت،درد،قند،شیر،مواد
  از پسته های تزئینی ممنوع روی میز
  از هرکسی که بوی کباب میداد...متنفرم
  از صدگرم پنیر نسیه و بقالی که بعد مُرد
  از سوپ پای مرغ،از اردکی که سر بریده شد
  از چشم ترس گوسفندو عطش گوشتش در آش
  از آشو عاشورا و قصاب...متنفرم
  .
  .
  از رقص پاتیل های شیک پا به سن
  از زوزه های پیرزن آرتیست روی سن
  از موی سبز پشت لب دوست لزبینم
  از بوی بدِ زیر بغل نقاش ها متنفرم
  از خایه ها و خشتک چسبیده به حلقِ تو
  از طعم تلخ عفونت مغز خلق تو
  از حجب و عفت و روزه های جلق تو
  از شرم خیس و مقدس لا پات متنفرم
  .
  .
  از ریش بلندو مضحکو احمقانه
  از لفظ های آخوندیو ابلهانه
  از ادعای باسن خرو پاره کردنام
  از جنگو اعتراض های مداوم...متنفرم
  از من،شما و تمام قصه ها...خدا
  از بغض عاشقانه ترین شعرها
  از سرنوشت گَسِ روبهرویمان
  از این همه تنفرو "متنفرم"...متنفرم


  ترانه سرا : شاهین نجفی
 • Composer : Shahin Najafi
 • Arranger : مجید کاظمی
 • Poet : Shahin Najafi
Download Motanafferam Shahin Najafi