Aasi Shahin Najafi

عاصی

  متن آهنگ عاصی از شاهین نجفی

  ابتدای ترک را بازگردانی اگه کنید متوجه میشید که شاهین اینو میگه :

  تاریخ را چشمان من می سازد،من برده ی آزادیم،من برده ی آزادیم ...


  به چشم های تو بیخود نشست و سخت گریست / و پرید توی میدان مین و شکست ....
  گذشت درگذشت و درآمیخت با طناب / خزید توی خودش با گونه های خیس از آب
  نگاه کرد و هیچ را در آغوش خود فشرد / و پوزخند زد به زندگی و عاشقانه مرد

  به بوسه هایی که بوی زخم می دادند / به زخم های چرک کرده که در یاد است
  به یاد تو از در و دیوار طعنه خوردم / به بوف کور کز کرده در تن من
  به موریانگی و جان کندن در این چوب / به بی صدا گریه کردن این مرد مصلوب

  نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه

  ما فراموش شدگانیم جز نعره سلاحی نیست
  ما زنده کفن شدگانیم جز دریدن راهی نیست

  خدای را ببر از یاد
  که بر او پناهی نیست

  نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه

  معجزکی در کار نیست / ما کشتی شگستگانیم ، ای باد شرطه برخیز
  نجات دهنده مرده است ...

  تاریخ را چشمان من می سازد،من برده ی آزادیم،من برده ی آزادیم ... (بازگردان)


  ترانه سرا : شاهین نجفی
 • Composer : Shahin Najafi
 • Arranger : مجید کاظمی
 • Poet : Shahin Najafi
Download Aasi Shahin Najafi