Bad Shahin Najafi

باد

  متن آهنگ باد از شاهین نجفی

  چیزت را به من نگو چیزت را به من نده
  با پنجره بخواب ای سنگ جان من
  من روی یاد تو که یله شده بر آسمان خط می کشم
  با من تراوش روزانه ای ست که در نبود تو تکرار می شود
  تقصیر خواب نیست تقدیر ما تصادفی ست که به هیچ نمی ارزد
  اصلا من بعد اصلا من بد

  گوشت روی گاز مشروب روی میز
  ما چقدر غریبه شدیم که تو تحریک نمی شوی دیگر
  سیگار می کشی و تنت زیر زیرپوش سفید توریت شناور است
  هیچ چیزت را به من نگو هیچ چیزت را به من نده لطفا
  بگذار گمان گندم نگات در ذهن لهجه دار من
  با شک به هستی اجین شود
  اصلا من بعد اصلن ما بد

  اینجا که شعر هیچ غلطی نمی کند
  من هم که مست
  کدام شعور ؟
  ما همه چیز را در مبال خانه جا گذاشتیم
  اطراف مان مشتی خزنده که راه به راه پوست می اندازند
  و
  حقارت شان را با تصور تخریب ما زنده می کنند
  اینجا کسی نمانده که حتی شکایتی کنم
  اصلا من بعد اصلا من بد

  هیچکس بزرگ نیست هیچ چیز عمیق نیست
  هیچکدام ما مهم نیستیم دیگر
  تنها سکوت سطحی خاک گرفته ی حجم این کتاب هاست
  که زنده است
  زمان دروغ می گوید تاریخ زنده نیست
  مکان توهمی ست که ما در آن سکس می کنیم
  چیزت را به من نگو چیزت را به من نده
  آرام گریه کن
  آرام نعره بزن
  سوتین سیاه تو سبز می شود ریشه می دهد
  من هم یواشکی در خواب تو راه می روم
  انگار نه انگار که نیستیم دیگر
  آه سانفرانسیسکوی سوررئال من
  آه پاریس بدنام شده
  آه فرانکفورت نفرینی
  میلان خسته میلان تنها
  کلن کلافه

  بخند بپاش بشاش بشاش
  و انزلی که جا گذاشتمش
  اصلا من بعد اصلن من بد
Download Bad Shahin Najafi