Harshab Shahin Najafi

هر شب

  متن آهنگ هر شب از شاهین نجفی

  دارد صدایت می زند …. بشنو صدایم را
  بیرون بکش از زندگی و مرگ پایم را
  هر بوسه ات یک قسمت از کا/بوس هایم بود
  از ابتدا معلوم بودم انتهایم را
  در هر خیابان گریه کردم،گریه من را کرد
  شاید ببیند شوهر تو اشک هایم را
  حالا منم !که پاک کرده رد پایم را
  می کوبم از شب ها به تو سردرد هایم را
  دارم تلو دارم تلو از نیستی مستم
  حالا دکارت مسخره ثابت کند هستم

  روحت دو قسمت شد…میان ما ترک خوردی
  خوردی به لب هایم…مرا نان و نمک خوردی
  بوسیدمت ،بوسیدمت ،بوسیدمت از دور
  بوسیدمت ،بوسیدمت ،بوسیدمت از دور
  هر شب کتک خوردی ،کتک خوردی،کتک خوردی

  دست مرا از دورهای دووور می گیری
  داری تلو داری تلو از درد می میری
  خاموش گریه می کنی بر سینه ی دیوار
  با بغض روشن می کنی سیگار با سیگار
  باید بخوابی توی آغوشی که مجبوری
  داری تنت را داخل حمام می شوری
  با گریه با خون با صدای شوهرت در تخت
  کز می کند کنج خودش این سایه بدخت
  من باختم اما کسی جز ما نخواهد برد
  بوی مرا این اب و صابون ها نخواهد برد

  روحت دو قسمت شد…میان ما ترک خوردی
  خوردی به لب هایم…مرا نان و نمک خوردی
  بوسیدمت ،بوسیدمت ،بوسیدمت از دور
  بوسیدمت ،بوسیدمت ،بوسیدمت از دور
  هر شب کتک خوردی ،کتک خوردی،کتک خوردی

  حس کن مرا در دوستت دارم در گوشت
  حس کن مرا در شیطنت هایم در آغوشت
  حس کن مرا در آخرین سطر از تشنج هام
  حس کن مرا حس کن مرا که مثل تو تنهام
  دارد صدایت می زند …. بشنو صدایم را
  بیرون بکش از زندگی و مرگ پایم را
Download Harshab Shahin Najafi