Madar Ali Nazari

مادر

  متن آهنگ مادر از علی نظری

  خیز مادر که بپای تو گــــــهر بریزم
  گهر آعشته به خوناب جگر میریزم

  خفته ای در دل خاک و زدلم بیخبری
  هر شب از خاک مزار تو بسر میریزم

  دام خون شد زتنهائی ندارد دل شکیبائی
  فراغت می کشــد آخر، مرا این درد تنهائی

  بجان آتش برافروزم، چو شمعی تا سحر سوزم
  بجان آتش برافروزم، چو شمعی تا سحر سوزم

  براهــــــــت چشم تر دوزم، ولــــی دانم نمیائی
  ولــــی دانم نمیائی

  بخاطــــــــــر آیدم روزی که بودی یار غمخوارم
  کنون تنها در این خلوت بیادت اشک غم بارم

  دگر بیتو ازین ازین دنیـــای فانی دل بریدم من
  حلالم کن شرابی را که از جانت مکــــیدم من

  دگر بیتو ازین ازین دنیـــای فانی دل بریدم من
  حلالم کن شرابی را که از جانت مکــــیدم من

  هنوز هم نغمه ی لالای تو رسد از عالم بالا بگوشم
  بگوشم آید این آوای جانبخش

  فراموشت نخواهم کرد مادر،
  اگر چه در دل خاکم خموشم

  دگر بیتو ازین ازین دنیـــای فانی دل بریدم من
  حلالم کن شرابی را که از جانت مکــــیدم من

  دگر بیتو ازین ازین دنیـــای فانی دل بریدم من
  حلالم کن شرابی را که از جانت مکــــیدم من

  بخاطــــــــــر آیدم روزی که بودی یار غمخوارم
  کنون تنها در این خلوت بیادت اشک غم بارم

  دگر بیتو ازین ازین دنیـــای فانی دل بریدم من
  حلالم کن شرابی را که از جانت مکــــیدم من

  دگر بیتو ازین ازین دنیـــای فانی دل بریدم من
  حلالم کن شرابی را که از جانت مکــــیدم من

  آه....ها مادرDownload Madar Ali Nazari